Która z tych postaci biblijnych pojawiła się na świecie najpóźniej?