Które państwo ma powierzchnię najbardziej zbliżoną do Polski? Pytanie za tysiąc złotych