Wejście do piwnicy zamurowano, a razem z nim psa. Zwierzę odmurowali mieszkańcy