Dzieci z wychowawcą wbiegają na czerwonym. Żeby zdążyć na tramwaj